آصفیان برند برتر لوستر ایرانیان
جسیکا جسیکا
مشخصات محصول

لوستر جسیکا 5 شاخه تلفیقی ازشاخه های فلزی و قطعات ساخته شده از چوب راش می باشد بسیار زیبا و مدرن تنوع تعدادشاخه ها از سه شاخه تا ده شاخه رادارا است دارای سرپیچ 27 وشیدهای قابل شستشو ظاهری خاص و منحصربه فرد با این محصول بخشیده است

جسیکا جسیکاجسیکا

مشخصات محصول:

لوستر جسیکا 5 شاخه تلفیقی ازشاخه های فلزی و قطعات ساخته شده از چوب راش می باشد بسیار زیبا و مدرن تنوع تعدادشاخه ها از سه شاخه تا ده شاخه رادارا است دارای سرپیچ 27 وشیدهای قابل شستشو ظاهری خاص و منحصربه فرد با این محصول بخشیده است

جسیکا جسیکا