آصفیان برند برتر لوستر ایرانیان
L 1415 c L 1415 c
مشخصات محصول

لوستر الیزه کروم 5 شاخه بسیار زیبا و مدرن با روشنای خوب که از سرپیچ معمولی استفاده گردیده است مناسب برای پذیرای و خواب
L 1415 c

مشخصات محصول:

لوستر الیزه کروم 5 شاخه بسیار زیبا و مدرن با روشنای خوب که از سرپیچ معمولی استفاده گردیده است مناسب برای پذیرای و خواب