آصفیان برند برتر لوستر ایرانیان
پاراموند پاراموند
مشخصات محصول

لوستر پاراموند 6 شاخه از محصولات جدید شرکت اصفیان است که در این لوستر از قطعات چینی سفید همراه با خطوط اب طلا که در این قطعات استفاده گردیده زیبای خاصی به این لوستر بخشیده است  استفاده از شیدها روشن با قابلیت لامپهای 27 روشنای خوبی به منزل ومحیط می بخشد  این لوستر در اندازهای 3 شاخه 5 شاخه 6 شاخه و 8 شاخه تولید میگردد و هم زمان حس مدرن بودن وکلاسیک را باهم دارا می باشد

پاراموند پاراموندپاراموند

مشخصات محصول:

لوستر پاراموند 6 شاخه از محصولات جدید شرکت اصفیان است که در این لوستر از قطعات چینی سفید همراه با خطوط اب طلا که در این قطعات استفاده گردیده زیبای خاصی به این لوستر بخشیده است  استفاده از شیدها روشن با قابلیت لامپهای 27 روشنای خوبی به منزل ومحیط می بخشد  این لوستر در اندازهای 3 شاخه 5 شاخه 6 شاخه و 8 شاخه تولید میگردد و هم زمان حس مدرن بودن وکلاسیک را باهم دارا می باشد

پاراموند پاراموند