آصفیان برند برتر لوستر ایرانیان
L1407A L1407A
مشخصات محصول

لوستر نانسی 5 شاخه با ابکاری انتیک ودارای ضمانت ابکاری میباشد با استفاده از شاخه های ظریف مناسب برای فضاهای کوچک و فضاهای می باشد که نیاز به تعداد بیشتر لوستر دارند دارای تعداد شاخهای 3 و 4 و5 و6 میباشد  سرپیچ بزرگ 27 و قابلیت تعویض حباب باشید را هم دارا می باشد  قیمت مناسب همراه با زیبای مدرن ان را در رده محصولات پر فروش شرکت اصفیان قرار داده است

L1407A L1407AL1407A

مشخصات محصول:

لوستر نانسی 5 شاخه با ابکاری انتیک ودارای ضمانت ابکاری میباشد با استفاده از شاخه های ظریف مناسب برای فضاهای کوچک و فضاهای می باشد که نیاز به تعداد بیشتر لوستر دارند دارای تعداد شاخهای 3 و 4 و5 و6 میباشد  سرپیچ بزرگ 27 و قابلیت تعویض حباب باشید را هم دارا می باشد  قیمت مناسب همراه با زیبای مدرن ان را در رده محصولات پر فروش شرکت اصفیان قرار داده است

L1407A L1407A