آصفیان برند برتر لوستر ایرانیان
کلارا دارای ابکاری انتیک  گارانتی کلارا دارای ابکاری انتیک  گارانتی
مشخصات محصول

اباژور کلارا از تولید ات شرکت اصفیان مناسب برای اتاق خواب وفضای مدرن طرا حی گردیده است این ابا ژ ور باداشتن سرپیچ شمعی جلوه خاص و زیبا به فضای شما می بخشد
کلارا دارای ابکاری انتیک  گارانتی

مشخصات محصول:

اباژور کلارا از تولید ات شرکت اصفیان مناسب برای اتاق خواب وفضای مدرن طرا حی گردیده است این ابا ژ ور باداشتن سرپیچ شمعی جلوه خاص و زیبا به فضای شما می بخشد