آصفیان برند برتر لوستر ایرانیان
لوستر پاریسی 5 شاخه دوبل لوستر پاریسی 5 شاخه دوبل
مشخصات محصول

لوسترپاریس پنج شاخه ده شعله می باشد

بدنه لوستر از فلز برنج با ابکاری طلا عیار 24 و دارای 10 سال ضمانت ابکاری  می باشد

لوستر پاریسی 5 شاخه دوبللوستر پاریسی 5 شاخه دوبل

مشخصات محصول:

لوسترپاریس پنج شاخه ده شعله می باشد

بدنه لوستر از فلز برنج با ابکاری طلا عیار 24 و دارای 10 سال ضمانت ابکاری  می باشد

لوستر پاریسی 5 شاخه دوبل